JYJジュンス、新作ミュージカルのショーケースに登場

2013年11月1日
(左から)ジュンス(JYJ)、チャン・ジン監督、パク・コニョン

(左から)ジュンス(JYJ)、チャン・ジン監督、パク・コニョン

page top